אב"י הנחל - מכתב קנא'

לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ש.ז.שזר החפץ לדרוך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב לכל החכמים המאיר עיני ישראל איך לצאת מן החושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר, בעבור זה חפץ בו ה" וסבב סבות רבות ופלאות גדולות עד שנתבסס ונתבסם החבור והיחוד הק" שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלא "אבי הנחל" שהכל מתפלאים משתאים ומשתוממים עליו, ומקבלין אותו באהבה ובחיבה וחדוה רבה, כי הוא משקה את ישראל מימי אמת של הנחל נובע שממנו תצמח הגאולה.
ה" יכתוב ויחתום אותך בשנה טובה ומתוקה ויקשרך וייחדך בהנחל נובע לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים אמן.

ברוך הטוב והמטיב ברוך הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. אנחנו חייבים להודות ולהלל לה" על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך. ה" יודע תעלומות לב הוא יודע כמה וכמה אני מצטער בצערך ואת התפלות והבכיות אשר אני שופך עליך לפני בעל הרחמים והסליחות שיחוס וירחם עליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפאך ויבריאך בשלימות לחיים טובים ארוכים חיים אמתיים של אמונה ותשובה שלימה בכח וזכות כל הצדיקים ובראשם המנהיג האמת שבדור הזה וכל הדורות הבאים הוא רבינו הנורא הפלא העליון על כל עלאין רבי נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן.

חיל וחלחלה ורעדה אחזתני ונדכיתי עד מאד מרוב צער וכאב לבי המר והמרור בראותי כי אחרי כל הטובות הנוראות אשר עשה ה" עמנו חדר לתוך תחומינו רוח סערה וענן גדול שהוא הוא השטן שר הטבחים שחותר ואורב לטבוח ולשחוט את האדם משני העולמות ורוצה להפריד בין הדבקים בהאמת האמיתי ולקלקל ולבטל ח"ו הברית והקשר הנצחי אשר שם ה" בינינו, ואנחנו צריכים רחמים רבים שנזכה לעמוד על נפשינו וללחום עם השטן בכח וגבורה גדולה להכניעו לשבר ולבטלו בתכלית הביטול, מי יתן עיני מקור דמעות ואבכה יומם ולילה על עוונותינו ופשעינו הרבים שגרמו הצרה המרה הזאת הנוגע לנו ולכל ישראל עד שיתהפכו עוונותינו לזכיות בכח רבינו הנחל נובע וההתרחקות יהי' תכלית ההתקרבות והחושך יהי' סיבת האור ונזכה מעתה מחדש להתאחז ולההתאחד יחד באהבה באמת ובלב שלם בהמנהיג האמת נחל נובע.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנא'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה