אב"י הנחל - מכתב קנ'

ב"ה עש"ק נחמו נחמו עמי, תשכ"ט

לכבוד נשיא ישראל החשוק וחשוב מאד בעיני ה" ובעיני כל ישראל מר ש.ז.שזר אשר שזר עצמו בכל לבו בהצדיק האמת משיח ה" המנחם ומשמח הכל ומהפך כל הירידות לעליות בפלאות חכמתו הנורא חיים ארוכים חיים טובים של הבעטלירס הנוראים

הנה כל העולם יודעים כי ארץ ישראל הנבחר מכל הארצות ניתנה מאת ה" לעם ישראל הנבחר מכל העמים, ובתחילה היה ארץ ישראל בידינו ורשותינו, ועכשיו אפילו האומות שמראים עצמם כאוהבים וידידים, חושבים רעתינו, מקנטרים ומשחקים עלינו, שננו לשונם בדברים שאין בהם לא טעם ולא ריח, ואומרים לנו גזלנים אתם שכבשתם את הארץ ואת עיר הקודש ירושלם מידי חוסיין ונאצר ימ"ש הרוצים להשמידינו, ישמידם ה" עדי עד וימטר עליהם אש עד כלותם ויכרת מן הארץ זכרם: ויכירו וידעו כי דבר ה" לעולם תעמוד

בארץ ישראל זוכין לצאת מטבעיות, ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, ועי"ז ניצולין מכל הצרות: אוירא דארץ ישראל מחכים, כי שם שומעים את כל הדיבורים של הצדיק החכם האמת שע"י דבריו נתחכם האדם בחכמה אמתיית לשוב אל ה" ולדעת ולהכיר את מי שאמר והיה העולם שזה עיקר החכמה

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנ'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה