אב"י הנחל - מכתב קמט'

ב"ה ט" ניסן תשכ"ז.

נשיא לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי ועיני מר ש.ז שזר רב תבונה ועמוק המחשבה לחתור ולמצוא המים שמהם תצמיח האמונה הקדושה לכל באי עולם שגם בדורות אלו כולם יכירו וידעו את ה", ויעשו כולם אגודה אחת

הכוסף וחושק וחומד לדרוש ולחפש ולבקש ולתור ולחתור למצוא תעלומת והסתרת המים חיים עמוקים שמחיים מבחינת מיתה, שהוא כפירות ואמונות כוזביות, ומהם גדילה האמונה הקדושה בכל העולם, שמרפאים מכל תחולאים רעים ומרים של כפירות ואמונות כוזביות ומצמיחים בכל העולם האמונה הק" אמונה חזקה ונכונה אמונה זכה וצחה וברורה שזה כל חיותינו ותקוותינו. מי ימלל גבורות ה" ונפלאותיו וחסדיו העצומים שזכינו לאור חדש נורא פלא נורא כזה בדור העני הזה, מה שלא זכו לזה כל הדורות הקודמים להשיג דרך החיים דרך האמת האמיתי

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמט'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה