אב"י הנחל - מכתב קנב'

שנה טובה ורפואה וישועה לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד, מר ש.ז.שזר הנושא את נפשו אל נתיבי החכמה של החכם האמת, אב לכל החכמים יחידי הדורות נחל נובע שמאיר עיני ישראל איך לצאת מהחושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות וטעות ושוא ושקר, בעבור זה בחר בו ה' וסבב סבות רבות ופלאות גדולות עד שנתבסס ונתבסם החיבור והיחוד הקדוש שלנו, אשר מזה נולד לנו ילד פלא הנקרא "אבי הנחל", שהכל מתפלאים משתאים ומשתוממים עליו ומקבלין אותו בחיבה וחדוה רבה כי הוא משקה את ישראל מימי אמת שמהם תצמח הגאולה בקרוב.
ה' ירפאהו בשלימות וישמרהו מכל רע ומכל מחלה וכאב אמן ואמן.

ברוך הטוב והמטיב ברוך רופא חולים, אנחנו חייבים להודות ולהלל לה' על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל, אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנב'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה