אב"י הנחל - מכתב קמג'

ב"ה חצות ליל שני דחנוכה תשכ"ב, תל אביב.

לבי יקירי מר ז.שזר, שזכה לשטף עצמו עם הצדיק האמת שהוא ראש מבחר האמת שבין הצדיקים המובחרים האמתיים יחידי הדורות שגילה אמת כזה בעולם שאי אפשר לקלקלו בשום אופן בעולם.
שלום וחיים וכל טוב.

צריך לזכור היטב היטב כל ימי חייו בכל יום ויום גודל חסדי המקום שעשה עמו וסבב סיבות נוראות בתחבולותיו לקרבו להצדיק האמת שהוציאו ממקום שהוציאו, ומודיע לו כי עדיין ה" עמו ולא יעזוב את חסדו, ממנו לנצח. ואעפ"י שעדיין עובר מה שעובר בוודאי החסד והטובה שעשה עמו השי"ת, בוודאי אינו לריק ח"ו, וסוף כל סוף יגמור השי"ת את שלו ויזכה לשוב למקורו בשלימות, כי דבר אלקינו יקום לעולם:

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמג'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה