אב"י הנחל - מכתב קמד'

ב"ה

לכבוד נשיא ישראל מחמד לבי מר ש.ז.שזר המשתוקק ומתגעגע בכל לב אחר הבעטליר הנורא בעל כתפים רחבים הנושא אותנו מכל המקומות שנפלנו בהם לבחינת למעלה מן המקום.     ברכה וחיים ושלום.

הצדיק האמת הגדול במעלה עליונה ומופלגת, וגבוה מאד מאד בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו יכול להוריד את עצמו מאד מאד להגביה אפילו הרחוקים בתכלית הריחוק המונחים בשפל המדריגה התחתונה ביותר עד שירדו לבחינת מיתה ממש, וזהו עיקר שלימות מעלתו הגבוה, כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולים לירד למטה למטה להעלות ולקבץ גם כל הנדחים והרחוקים לגמרי ביותר ולקשר גם אותם להשית בשלימות.

ודע כי כל עיקר הגאולה כל עיקר גאולת נפשינו וגאולת כלליות כלל נפשות ישראל תלוי(ה) אך ורק בזה שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ, ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתודע לכל העולם שבההתקרבות אל הצדיק האמת באמת מאירים כל האורות הנפלאות אשר עומדים להאיר ע"י משיח צדקינו.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמד'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה